Stoffer og produkter

N

Positiv-produktlisten - også kendt som Positivlisten

Positivlisten indeholder produkter, som anbefales og altid må anvendes i Grøn Salon. For at et produkt kan blive optaget på positivproduktlisten, må det ikke indeholde kemikalier, som Grøn salon vurderer er særligt skadelige for sundhed eller miljø.

Negativ-produktlisten - også kendt som Negativlisten

Produkterne på Negativ-produktlisten indeholder et eller flere kemiske stoffer, som står på Grøn Salons Forbudtstofliste. Disse produkter må derfor aldrig bruges eller sælges i Grøn Salon. Negativ-produktlisten omfatter produkter med kemikalier, som er særligt skadelige, farlige, kræftfremkaldende, hormonforstyrrende eller fosterskadende eller som EUs videnskabelige komite SCCS vurderer er ekstremt eller stærkt sensibiliserende.

q

Observationslisten

Observationslisten er for produkter, som er accepteret i Grøn salon, dvs. der er ingen væsentligt problematiske kemikalier i produkterne. Enkelte kemikalier bør efter Grøn Salons vurdering udskiftes, men som helhed vurderes produktet dog ikke at være problematisk for flertallet af brugere.

Grøn Salons Forbudstofliste

Listen omfatter kemikalier, der er stærkt eller ekstremt sensibiliserende, samt stoffer der er kræftfremkaldende, hormonforstyrrende eller fosterskadende eller mistænkt for disse effekter. Listen omhandler de kemiske stoffer, som ikke må findes i produkter i Grøn Salon

r

Grøn Salons udfasningsliste

Stoffer som vil blive forbudt i Grøn Salon eller fornylig er blevet forbudt i Grøn Salon:

Basic Blue 124 er forbudt i Grøn Salon da EU vurderer, at stoffet er “a strong skin sensitizer“.

Cyclotetrasiloxane, Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane og Cyclomethicone er forbudt i Grøn Salon fra 1. januar 2020 pga. risiko for miljøskade.

BHT og BHA er forbudt i Grøn Salon fra 1. jan. 2019 pga. miljøskade. Stofferne har kraftigt hormonforstyrrende virkning og er tungt nedbrydelige i havet.

Nano-stoffer er forbudt i Grøn Salon fra 1. jan. 2019 pga. sundhedsskade, miljøskader samt begrundet mistanke om dette