Grøn Salons Fond

Grøn Salon og Grøn Klinik har etableret en Grøn Salon Fond som har til formål
– at fremme offentlighedens kendskab til Grøn Salon og Grøn Klinik
– at mindske kemikaliebelastningen i frisør- og kosmetikerfaget
– at formidle, at man kan drive en professionel salon og klinik og samtidig være sundheds- og miljøbevidst.
Ejerne af certificerede Grønne Saloner og Grønne Klinikker kan ansøge om tilskud til arrangementer, som opfylder alle disse formål.
Grøn Salons logo skal fremgå af evt. skriftligt materiale. Ansøgning skal indeholde beskrivelse af initiativet i forhold til formålet for Grøn Salon og Grøn Klinik, periode, deltagere, målgruppe, budget og ansøgt beløb. Det skal også fremgå hvordan Grøn Salon og/eller Grøn Klinik bliver synliggjort.
Ansøgning skal stiles til sekretariatet.

Eksempler på initiativer støttet af Grøn Salons fond til Grønne Saloner

  • Reklamevideo, Odense
  • Reklamefolder, Vejle
  • Annoncer i Frisørmesterforeningens blad
  • Annonce, Viborg
  • Annonce i annoncehæfte, Viborg
  • Deltagelse i marked, T-shirts, Nyborg
  • Fotobog, Thorshavn