Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster det at få produkter vurderet i Grøn Salon?

0 kr. se også For virksomheder 

Hvad koster det at få produkter optaget på Grøn Salons produktlister, f.eks. Positivlisten?

0 kr. se også For virksomheder

Hvorfor er parfumestoffer okay i Grøn Salon?

I grøn salon har vi valgt ikke at kæmpe mod ALLE kemiske stoffer een gang. I stedet bekæmper vi de værste stoffer først. For eksempel er risikoen ved PPD og PTD alvorlig og kan være livstruende. I ikke-alvorlige tilfælde varer skaderne i uger, stofferne er almindelige og man bliver sensibiliseret på livstid. Parfumeallergi er uomtvisteligt slemt for dem, der er ramt af det, men risikoen er ikke direkte livstruende.
Ved produkter med parfume kan duftstofferne erkendes allerede når flasken åbnes, hvorved brugere med parfumeallergi lettere advares. Derfor har vi valgt at acceptere parfume, men vi anbefaler salonerne at have en duftfri serie. Dette er i modsætning til f.eks. farvestoffer, hvis tilstedeværelse ikke erkendes, før man læser ingredienslisten.

Jeg vil gerne farve mit hår, hvilke produkter skal jeg bruge?

Langt de fleste hårfarver i butikker og hos frisører er oxidative hårfarver. Oxidative hårfarver indeholder allergifremkaldende stoffer som PPD eller PTD. Disse stoffer er på Grøn Salons forbudtstofliste og må derfor ikke forefindes i en Grøn Salon. Til gengæld må ikke-oxidative hårfarver f.eks. henna farve og de såkaldte direkte farver anvendes i de certificerede Grønne Saloner.

Hvilke farver må jeg bruge?

Grøn Salon-ordningen vil aldrig bestemme præcist, hvilke produkter de certificerede Grønne Saloner skal bruge. Kravet fra Grøn Salon er, at ingen produkter i en certificeret Grøn Salon må indeholde stoffer, som står på Grøn Salons Forbudtstofliste.

Dette betyder f.eks. at farver med PPD, resorcinol, parabener eller PTD er udelukket. Disse stoffer er helt lovlige i kosmetik, men da de er kraftigt allergifremkaldende, har alle de Grønne Saloner indvilget i at de ikke må anvendes.

Dette betyder, at alle oxidative hårfarver er udelukket fra Grøn Salon.

Men hvilke farver er så mulige i en certificeret Grøn Salon?

Af permanente farver kan du bruge de såkaldte direkte hårfarver (også kendt som ”new generation-farver”), for tiden er dette Elumen fra Goldwell og Ingredicolor fra Hair Team Company.

Du kan bruge mange plantebaserede farver. Således er farver bestående af ren henna OK i Grøn Salon.

Bemærk at nogle firmaer skriver at deres farver er organiske, plantebaserede og meget andet, selvom farverne er tilsat kunstige farvestoffer for at give dem mørke nuancer. Ofte kan du genkende disse farver på, at der i teksten står ”100 % gråhårsdækning”. Disse hårfarver, som kalder sig sundhedsvenlige, miljørigtige og milde, er i virkeligheden bare oxidative hårfarver med PPD eller PTD. Du skal derfor kontrollere, at farverne ikke er tilsat stoffer, som er forbudt i Grøn Salon.

Hvad er PPD?

PPD står for p-phenylenediamine. EU’s videnskabelige komite skriver at PPD er ”ekstremt sensibiliserende”, dvs. ekstremt effektivt til at fremkalde allergi, hvilket mange frisører har fundet ud af på deres hænder. PPD findes i en række varianter, som alle indeholder ordet ”phenylenediamine” og alle er moderat til ekstremt sensibiliserende. Alle stoffer med ”phenylenediamine” i navnet er forbudt i Grøn Salon.

PPD er ulovligt at bruge direkte på huden. PPD indgår i midlertidige tatoveringer, de såkaldte ”henna tatoveringer”, som altså er ulovlige i hele EU.

Hvad er PTD?

PTD står for toluene-2,5-diamine. EU’s videnskabelige komite skriver at PTD er ”ekstremt sensibiliserende”, dvs. ekstremt effektivt til at fremkalde allergi, hvilket mange frisører har fundet ud af på deres hænder, og mange mennesker har opdaget efter en hårfarvning.

Toluene-2,5-diamine og toluene-2,5-diamine sulfate er lovlige i hårfarver i EU, men er begge forbudt i Grøn Salon. Nogle leverandører hævder, at toluene-2,5-diamine sulfate er mindre skadelig end toluene-2,5-diamine, men det er slet og ret en vandrehistorie.

Hvorfor skal serveringen være økologisk?

Økologiske produkter er dyrket uden brug af pesticider, insekticider og kunstgødning: Pesticider og insekticider anvendes i landbruget for at undgå sygdomme og skadedyrsangreb, men bliver også spredt i naturen uden for de dyrkede arealer, de fjerner fødegrundlaget for andre dyr. Pesticider kan også sive ned i grundvandet og derved forurene drikkevandet.

Grøn Salon ønsker at fremme anvendelsen af økologiske fødevarer og stiller derfor krav om, at ved servering i saloner og klinikker skal føde- og drikkevarer være økologisk dyrket.

Garantien for at føde- og drikkevarer faktisk er økologisk dyrket består i at uafhængige organisationer foretager kontrol på stedet. De anvendte føde- og drikkevarer skal derfor være mærket med anerkendte økologimærker.

Økologimærker kan f.eks. være

 • KRAV
 • Ø-mærket
 • EU’s økologimærke
 • Fair Trade

Hvorfor skal rengøringsmidler være miljømærkede?

Brugen af rengøringsmidler ender hovedparten i spildevandet, hvorfor miljøskadelige stoffer skal undgås.

Grøn Salon lægger vægt på at vores påvirkning af miljøet skal være så lille som muligt, og her har vask og rengøring i klinikker og saloner en væsentlig rolle:  For at gøre valget let stiller Grøn Salon krav om at alle vaske- og rengøringsmidler skal være miljømærkede.

Dette gælder også for tøjvaskemidler.

Grøn salon anbefaler at parfumerede rengøringsmidler undgås.

Nogle produkttyper findes os bekendt ikke og kan ikke laves i miljømærkede udgaver, hvorfor de accepteres. For tiden er dette desinfektionsmidler og afløbsrens.

Miljømærker kan f.eks. være

 • EU’s blomst
 • Svanemærket

Hvad koster det at være med i Grøn Salon?

3000 kr per år + moms.

Hvordan foregår kontrollen?

Grøn Salon-logoet og Grøn Salon-certifikatet er Grøn Salons garanti til kunderne for at der er stillet skrappe krav til sundhed og miljø. Dette indebærer blandt andet at

 • Grønne Saloner bliver kontrolleret hvert år. Typisk vil denne kontrol ske uvarslet.
 • Ved kontrollen bliver det gennemgået, at salonens/klinikkens produkter ikke indeholder skadelige stoffer, som er optaget på Grøn Salons Forbudtstofliste.
 • Salonen sørger for at reducere sin miljøbelastning gennem vandbesparelser, mindre energiforbrug, køb af grøn elektricitet og brug af økologiske og miljømærkede varer.
 • Ved kontrollen taler vi med medarbejderne for at sikre, at de kender Grøn Salons kriterier.
 • Ved kontrollen ser vi på miljøforhold og energiforbrug og
 • taler om mulighederne for nye miljøindsatser.

Når dette er gennemført, er salonen klar til endnu et år som certificeret Grøn Salon.

Brug af Grøn Salon-logo

Grøn Salon-logoet er varemærkebeskyttet i Danmark og i hele EU og må derfor kun bruges efter aftale med Grøn Salon:

Alle certificerede Grønne Saloner må frit benytte logoet i reklamer, på hjemmesider mv., og hvis de fremstiller egne produkter, som kan godkendes iht. Grøn Salons Forbudtstofliste må disse produkter også bære Grøn Salons logo.

Private firmaer kan efter skriftlig aftale med Grøn Salon købe en tidsbegrænset ret til at benytte Grøn Salons logo på produkter, som ikke indeholder stoffer på Grøn Salons Forbudtstofliste. I den skriftlige aftale indgår bl.a. at Grøn Salons logo ikke må benyttes i sammenhæng med produkter, der ikke overholder Forbudtstoflisten og derfor ikke kan godkendes til brug i Grøn Salon. Se For virksomheder

Må gravide få farvet hår i en Grøn Salon?

Grøn Salon forbyder ikke dette. Det er en personlig beslutning for den enkelte frisør og kunde.
Og her er en lang historie med argumenterne for og imod:

Loven, dvs. kosmetikforordningen har ingen regler for farvning af hår på gravide, ammende og unge under 16 år. Så det er helt lovligt. Det er også lovligt efter de gældende regler i EU at bruge de allerværste oxidative hårfarver på børn og gravide.

Det officielle argument fra Staten/den kosmetikansvarlige myndighed i Danmark, Miljøstyrelsen:

Lad være med at farve hår på gravide, ammende og unge under 16 år. Dette er ikke lov, men blot en anbefaling fra den danske stat. Den handler om ALLE hårfarver: henna, new generation (Elumen og Ingredien) og oxidative hårfarver, for Miljøstyrelsen præciserer ikke, at kun de oxidative hårfarver er baseret på stærkt til ekstremt allergene farvestoffer. Miljøstyrelsens synspunkt er formentlig det meget simple: Hvis Miljøstyrelsen anbefaler new generation og plantefarver frem for oxidative hårfarver, så har Miljøstyrelsen bevisbyrden, for at oxidative hårfarver er skadelige for gravide og ammende. Så er det lettere blot at udtrykke sig i generelle vendinger om hårfarver og gravide.

Oxidative hårfarver er baseret på bl.a. PPD og PTD.

Det videnskabelige forhold: 

Allergi og anafylaktisk chok kan komme af oxidative hårfarver og er uhyggeligt nok set mange gange efter farvning med oxidative hårfarver. Dette er videnskabeligt undersøgt i talrige rapporter og dokumenteret i kliniske erfaringer.

New generation og plantefarver kan føre til irritation hos nogle, meget sjældent allergisk reaktion, og aldrig (efter hvad Grøn Salon har kunnet finde ud af) til anafylaktisk chok. Så efter Grøn Salons vurdering er botaniske og new generation farver at foretrække til hårfarvning i almindelighed.

Hvad så med gravide og ammende?

På den ene side er det dokumenteret, at kontakt med farvestofferne i oxidative farver gennem huden og ved indånding kan føre til meget kraftige allergiske reaktioner hos frisører og deres kunder. Der er ingen tvivl om at frisørernes eksponering for oxidative hårfarvestoffer på hud, i lunger og i blodet er årsagen til de mange skader blandt traditionelle frisører.

På den anden side er det ikke påvist, at traditionelle frisører (som jo kraftigt eksponeres for skadelige stoffer, bl.a. oxidative hårfarver) har sværere ved at få børn end andre, eller at deres børn afviger fra andres børn. En enkelt svensk undersøgelse antyder, at traditionelle frisørers børn ved fødslen er lidt mindre end andres børn. Det skal bemærkes, at de forskelle, som undersøgelsen antyder, er små. Der findes ingen forklaring på, hvorfor der skulle være nogen sammenhæng mellem faget, kemien eller børnenes fødselsstørrelse, det er heller ikke antydet at det skyldes kemien i de oxidative hårfarver.

Hvad angår gravide og ammende er Grøn Salons vurdering:

Der er ikke påvist nogen påvirkning af børn af traditionelle frisører som bruger farlige stoffer og belastende produkter. Selvom disse frisører udgør 99 % af samtlige frisører i Norden, så det er ikke ligefrem et problem der springer i øjnene på forskerne. Det er helt sikkert at oxidative farver er skadelige for hud og helbred, men det er altså på ingen måde påvist, at de påvirker frisørernes mulighed for at få sunde børn.

Når vi så i Grøn Salon har fravalgt de oxidative hårfarver, betyder det at hårfarvning i en Grøn Salon er endnu sikrere end hårfarvning hos en traditionel frisør, hvis denne bruger oxidative farver.

Altså er vi overbeviste om at det er sikkert for gravide og ammende at farve hår i en Grøn Salon.

PFAS

PFAS er en gruppe af ca. 10.000 kemikalier. De har en særlig kemisk struktur og har mange anvendelser, herunder i dagligdags produkter, bl.a. er der fundet PFAS i nogle kosmetiske produkter.

De er svære at nedbryde og dermed meget langlivede, også i naturen.

PFAS’erne findes efterhånden overalt i miljøet, normalt i ekstremt små koncentrationer.

Den kombinerede effekt (cocktaileffekten) af flere PFAS er meget omdiskuteret. At vi kan måle PFAS i vand, føde, jord mv., betyder ikke, at det er skadeligt, men problemet er at vi heller ikke kender langtidseffekten af PFAS.

PFAS bliver (så vidt vi ved) ikke med vilje tilsat kosmetik, men kan være til stede i nogle ingredienser som en lille del af disse. Hvis PFAS er tilstede i et kosmetisk produkt, vil det være i små koncentrationer (måske 1/1000 af et milligram pr. kg produkt).

Indtil der er mere videnskabelig viden, vælger Grøn Salon at koncentrere sin indsats om andre kemikalier med kendte og store skadevirkninger på mennesker og miljø, men Grøn Salon følger udviklingen i den videnskabelige viden og den statslige regulering af PFAS.