Formålet med Grøn Salon

Grøn Salon er en frivillig ordning for frisørsaloner, som vil gøre en ekstra indsats for deres ansattes og kundernes sundhed og for miljøet.

Grøn Salon-ordningen fører kontrol med, at hver enkelt Grøn Salon lever op til ordningens krav. Målet med Grøn Salon er at:

 • Undgå de mest skadelige stoffer i frisørfaget.
 • Tilbyde ansatte og kunder produkter, som ikke indeholder giftige, kræftfremkaldende, hormonforstyrrende, kraftigt allergifremkaldende og sensibiliserende stoffer, som ellers bruges i faget.
 • Påvirke leverandørerne til løbende at udvikle og sælge bedre og mindre skadelige kosmetiske produkter.
 • Forbedre frisørsalonernes miljøforhold på alle felter ved bl.a. at nedsætte energiforbruget og affaldsdannelsen og fremme brug af økologi.

I Grøn Salon arbejder vi hen imod disse mål ved bl.a. at stille krav til produkterne.

Som frisør i en Grøn Salon skal du kende Grøn Salons Forbudtstofliste, så du kan bruge den, når du bliver præsenteret for nye produkter. Du skal også kende til de tolv krav for at blive certificeret som Grøn Salon. Mennesker med allergi vil ofte foretrække en Grøn Salon. Husk derfor altid at spørge nye kunder, om de er overfølsomme overfor bestemte stoffer.

PAS PÅ DIG SELV

Selvom du ved at arbejde i en Grøn Salon undgår en række skadelige stoffer, skal du naturligvis passe godt på dig selv:

 • Brug engangshandsker som er egnet til formålet. Se handskelisten hos Videncenter for Fri- sører og Kosmetikere, www.videncenterforfrisorer.dk/handsker/
 • Brug evt. en tynd stofhandske for at undgå for meget fugt under engangshandskerne.
 • Brug nikkelfri redskaber.
 • Brug udsugning, når det er nødvendigt.
 • Smør dine hænder med fed creme før, under og efter arbejdsdagen.
 • Husk ergonomien og de gode arbejdsstillinger
 • Lav øvelser for at styrke kroppen og forebygge skader, se Grøn Salons videoer på https://dk.groensalon.com/arbejdsmiljoe/

Fight the worst first Hårprodukter indeholder en række farlige stoffer, og en stor andel frisører er plaget af allergi og luftvejslidelser; mange frisører bliver allerede skadet i læretiden. I Grøn Salon har vi derfor valgt at forbyde et antal stoffer, som er særligt farlige. De stoffer, som Grøn Salon har forbudt, er udvalgt fordi de er stærkt eller ekstremt allergifremkaldende, hormonforstyrrende, kræftfremkaldende eller miljøskadelige. Disse stoffer må aldrig bruges eller findes i en Grøn Salon, og stofferne fremgår af Forbudtstoflisten som kan findes på vores hjemmeside. Et uddrag af Forbudtstoflisten er gengivet sidst i denne brochure. Stofferne på Forbudtstoflisten er beklageligvis lovlige i kosmetik i Danmark og hele EU, men må altså ikke findes i en Grøn Salon. Grøn Salon kræver desuden, at I bruger miljømær- kede rengøringsmidler. Hvis I serverer kaffe, te, kiks eller andet for kunderne, skal det være øko- logisk eller Fair Trade-mærket. Det forlanger vi for at fremme udbredelsen af miljøvenlige varer. Energiforbrug og energibesparelser er også vigtige. Vi inspirerer til energibesparelser og kræver at de certificerede Grønne saloner indkøber elektricitet fra leverandører, der kan garantere, at elektriciteten er baseret på vedvarende energikilder.