Resultater

Grøn Salon virker

Undersøgelser viser at omkring halvdelen af alle frisører er plaget af allergi, astma eller eksem, og ca. tyve procent har været plaget af hudlidelser inden for den seneste måned.

Mange må forlade erhvervet på grund af lidelser relateret til kemien i frisørfaget. Mange, måske op til to ud af tre frisører, er plaget af hovedpine på grund af arbejdet.

Man kan gøre meget for at undgå disse problemer, og Arbejdstilsynet har fokus på bl.a. bedre arbejdsstillinger, handsker, udsugning og nedskrevne arbejdspladsbrugsanvisninger. Men hvis den anvendte kemi i kosmetik i sig selv er hovedproblemet, skal man først og fremmest gøre noget ved den, og det gør frisørerne i Grøn Salon.

Den største forskel mellem en Grøn Salon-frisør og en almindelig frisør er, at en Grøn Salonfrisør ikke må bruge produkter med stoffer fra Forbudtstoflisten og derfor ikke må benytte oxidative hårfarver.

Dette indebærer at frisørfaget allerværste kemiske stoffer ikke findes i en Grøn Salon, og at frisørerne har et mere sikkert arbejdsmiljø.

Grøn Salon har gennemført flere spørgeskemaundersøgelser hos frisører. Her er der spurgt til om frisørerne har eller har haft allergi eller luftvejslidelser eller om de er plaget af hovedpine.

Svaret er at

  • over halvdelen af frisørerne i traditionelle saloner oplyser, at de døjer med allergi, hovedpine eller luftvejslidelser.
  • en fjerdedel af frisørerne i de certificerede Grønne Saloner oplyser, at de har eller tidligere har haft allergi, hovedpine eller luftvejslidelser på grund af arbejdet,
  • og næsten alle Grøn Salon-frisører svarer, at deres plager forsvandt eller blev mindre, efter at de skiftede til Grøn Salon. Og dette kan opnås blot ved at vælge nogle andre produkter i salonen.